ارتباط هوش فرهنگی با عملکرد کارکنان مرکز مدیریت حوزه های علمیه


چکیده

با در نظر گرفتن اینکه جهان هر چه بیشتر به هم پیوسته می شو و سازمانها هر چه بیشتر چند ملیتی شده و از نظر فرهنگی متنوع تر می شوند ، حیاتی و ضروری است که افراد دانش و مهارتهایی داشته باشند تا به صورت موثر با چالش ها و مقتضیات یک جامعه جهانی روبرو شوند. نتیجه محیط های متنوع از نظر فرهنگی این است که افراد با ارزشها ، فرضیات و خواسته ها و انتظاراتی مواجه هستند که اصولاً متفاوت از ارزشها و فرضیات خودشان است. این اعتقاد وجود دارد که هوش فرهنگی توضیح می دهد که چرا بعضی افراد در هدایت محیط های متفاوت از نظر فرهنگی نسبت به افراد دیگر ، ماهرتر هستند.

به عنوان یک حوزه جدید و روبه رشد تحقیق ، هوش فرهنگی به عنوان یک عامل مهم برای عملکرد و تعامل موثر در داخل و در میان محیط های مختلف از نظر فرهنگی ظهور پیدا کرده است...


قیمت: 20000 تومان


لینک پرداخت: https://zarinp.al/124225

خرید از طریق کانال تلگرامی:


آدرس کانال: https://t.me/joinchat/AAAAAER9zPZu8d0m0yynLw

پس از پرداخت شماره تراکنش و نام محصول را به آی دی تلگرام زیر ارسال نموده تا فایل به شما ارسال شود

@darhamkalaa