Dr. R.Sadeghi یکشنبه 11 تیر 1396 01:43 ب.ظ نظرات ()
پایان نامه ارشد با عنوان ارائه الگویی بمنظور افزایش دقت برآورد نرخ تقریبی ریسك بیمه

چكیده

از زمان شروع  بکار گیری ، روش RBI در سطح شرکت های بین المللی نفت، گاز و پتروشیمی جایگاه خود را پیدا کرده و مطالعات زیادی نیز در این خصوص انجام گردیده است.

تاکنون تحقیقات اندکی در کشور پیرامون ارزیابی و مدیریت بر مبنای ریسک انجام گرفته و نتایج این تحقیقات به صورت سیستماتیک اجرایی نگردیده است و همچنین این نتایج تاكنون برای تعیین نرخ بیمه مورد استفاده قرار گرفته نشده است

خروجی های مهم کلیه مطالعات انجام گرفته در این پژوهش جدای از نوع روش های بکار گرفته شده RBI بشرح ذیل می باشد.

لینک پرداخت:

https://zarinp.al/123505


پس از پرداخت شماره پیگیری و نام محصول را به آی دی زیر ارسال نموده تا فایل به شما ارسال شود
@darhamkalaa